---- Allure2000 vol. 7

----

Actresses: Akane Yoshizawa, Katzuki Hayashi, Mako Kimiya, Saori Kase, Sayaka Fujiki, Shizuka Mano, Yuki Miho, Yuna Okada

Genres: Beautiful Girl, Compilation, Idol & Celebrity